گذر زندیه شیراز <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(0, 51, 0);">گذر زندیه شیراز</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img title="گذر زندیه شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/749tbifhlasnzwrsa1t.jpg" width="450" height="558" /></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong><span style="font-size: small;">خدمات مجتمع اقامتی رنگین کمان:</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;"><strong>منزل مبله شیراز</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;">اجاره منزل مبله</span></li> <li><span style="font-size: small;">منزل مبله در شیراز</span></li> <li><span style="font-size: small;">اجاره آپارتمان و منزل مبله در شیراز</span></li> <li><span style="font-size: small;">اجاره <a href="http://shirazmoblelux.com/"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">منزل مبله شیراز</span></a> شیک و مجهز با امکانات کامل</span></li> </ul> <div> <ul> <li><span style="font-size: small;">اجاره منزل مبله در مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اجاره منزل مبله در شیراز</span> با</span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">تجهیزات کامل آشپزخانه،</span> <span style="color: rgb(51, 102, 255);">سرویس بهداشتی و حمام،</span> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">تجهیزات دکوراسیون</span></span></li> <li><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: small;">در صورت تقاضا نظافت چی</span></span></li> </ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">شماره تماس جهت اجاره </span></strong><span style="font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com" rel="nofollow">منزل مبله شیراز</a></span><span style="font-size: small;">:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09178076560</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09034027744</span></strong></span><br /><br /><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com/" rel="nofollow"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">Shirazmoblelux.com</span></span></strong></a></span></p> </div>

منزل مبله شیراز / کد 13 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">منزل مبله شیراز / کد 13</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">امکانات و تجهیزات آشپزخانه مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 128);">آشپزخانه اپن مجهز به:</span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">ظروف کامل آشپزخانه، کابینت های لوکس، هود آشپزخانه، نورپردازی عالی و محیط تمیز جهت پخت و پز می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><img title="منزل مبله شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/yls1wa3ggx9rbt0ntjne.jpg" alt="منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله شیراز" width="300" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%85%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">منزل مبله شیراز</span></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">تجهیزات اتاق خواب مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 128);">اتاق خواب لوکس دونفره با امکانات:</span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">دراور 3 کشو از چوب ام دی اف شیک، نورپردازی ملایم جهت استراحت شما عزیزان می باشد.</span><br /><strong><br /></strong><img title="منزل مبله شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/dugtv42qos9h8aonql20.jpg" alt="منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله شیراز" width="200" height="150" /> <img title="منزل مبله شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/8v557webvxqde4ms8pld.jpg" alt="منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله شیراز" width="200" height="150" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">منزل مبله شیراز</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">سرویس بهداشتی و حمام مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">سرویس بهداشتی ایرانی با محیطی کاملا تمیز و بهداشتی مجهز به هواکش</span></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong><span style="font-size: small;">اجاره منزل مبله در مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اجاره منزل مبله در شیراز</strong></span> <strong>با</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>تجهیزات کامل آشپزخانه،</strong></span> <span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>سرویس بهداشتی و حمام،</strong></span> <strong><span style="color: rgb(0, 51, 0);">تجهیزات دکوراسیون</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><span style="font-size: small;">در صورت تقاضا نظافت چی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">شماره تماس جهت اجاره </span></strong><span style="font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com">منزل مبله شیراز</a></span><strong><span style="font-size: small;">:</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09178076560</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09034027744</span></strong></span><br /><br /><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com/" rel="nofollow"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">Shirazmoblelux.com</span></span></strong></a></span></p>

منزل مبله شیراز / کد 14 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><a href="http://shirazmoblelux.com">منزل مبله شیراز</a></span> / کد 14</span></strong></p><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">امکانات و تجهیزات آشپزخانه مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></div> <ul> <li><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 128);">آشپزخانه اپن مجهز به:</span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">ظروف کامل آشپزخانه، کابینت های لوکس، هود آشپزخانه، نورپردازی عالی و محیط تمیز جهت پخت و پز می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><img title="منزل مبله شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/mu0l15ptcyz0x8geqrl.jpg" alt="منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله شیراز" width="300" height="225" /></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://shirazmoblelux.com"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>منزل مبله شیراز</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong><span style="font-size: small;">تجهیزات اتاق خواب مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></p> <ul> <li><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 128);">اتاق خواب لوکس دونفره با امکانات:</span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">دراور 3 کشو از چوب ام دی اف شیک، نورپردازی ملایم جهت استراحت شما عزیزان می باشد.</span><br /><strong><br /></strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="منزل مبله شیراز" src="http://blogsazan.com/up/images/j2f7xqg5g4zc6hewpij5.jpg" alt="منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله شیراز" width="300" height="225" /></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">منزل مبله شیراز</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong><span style="font-size: small;">سرویس بهداشتی و حمام مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">سرویس بهداشتی ایرانی با محیطی کاملا تمیز و بهداشتی مجهز به هواکش</span></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong><span style="font-size: small;">اجاره منزل مبله در مجتمع اقامتی آپارتمان رنگین کمان</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اجاره منزل مبله در شیراز</strong></span> <strong>با</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>تجهیزات کامل آشپزخانه،</strong></span> <span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>سرویس بهداشتی و حمام،</strong></span> <strong><span style="color: rgb(0, 51, 0);">تجهیزات دکوراسیون</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><span style="font-size: small;">در صورت تقاضا نظافت چی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">شماره تماس جهت اجاره <a href="http://shirazmoblelux.com">منزل مبله شیراز</a>:</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09178076560</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: small;">09034027744</span></strong></span><br /><br /><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://shirazmoblelux.com/" rel="nofollow"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">Shirazmoblelux.com</span></span></strong></a></span></p>

منزل مبله شیراز <div class="template-page content av-content-full alpha units" style="text-align: center;"> <div class="post-entry post-entry-type-page post-entry-19"> <div class="entry-content-wrapper clearfix"> <div class="avia_textblock "> <div class="entry-content-wrapper clearfix"> <p><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://shirazmoblelux.com" rel="nofollow">منزل مبله شیراز</a></strong> در هتل آپارتمان رنگین کمان</span><span style="font-size: small;"><br /></span></p><p><span style="font-size: small;">هتل آپارتمان رنگین کمان آماده خدمت رسانی به گردشگران عزیز میباشد اگر به دنبال اجاره منزل مبله شیراز یاخانه</span></p><p><span style="font-size: small;">مسافر در شیراز یا اجاره روزانه آپارتمان در شیراز هستید ، ما بهترین منازل مبله در شیراز را به شما ارائه می دهیم.</span></p> <ul> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://shirazmoblelux.com" rel="nofollow">منزل مبله شیراز</a></strong></span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">اجاره منزل مبله</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">منزل مبله در شیراز</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">اجاره آپارتمان و منزل مبله در شیراز</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">اجاره<strong> <a href="http://shirazmoblelux.com" rel="nofollow">منزل مبله شیراز</a></strong> شیک و مجهز با امکانات کامل</span></li> </ul> <p><span style="font-size: small;">منزل مبله و آپارتمان لوکس با تجهیزات کامل در بهترین نقطه گردشگری شهر شیراز منزل و آپارتمان مبله در بهترین</span></p><p><span style="font-size: small;">نقاط شیراز با تجهیزات کامل آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، تجهیزات دکوراسیون و در صورت تقاضا نظافت</span></p><p><span style="font-size: small;">چی انواع منزل مبله در شیراز بصورت سوئیت ، یک خواب ، دو خواب و … مواردی که جهت اجاره منزل مبله در شیراز</span></p><p><span style="font-size: small;">قرار داده شده اند ، دارای امکانات رفاهی بسیار عالی هستند . از جمله امکانات <strong><a href="http://shirazmoblelux.com" rel="nofollow">منزل مبله شیراز</a> </strong>می توان به</span></p><p><span style="font-size: small;">مواردی مانند : مبلمان ، مایکروفر ، اجاق گاز ، کلیه لوازم پخت و پز ، میز ناهار خوری ، تلویزیون ، یخچال ، کولر ،</span></p><p><span style="font-size: small;">پکیج ، دو عدد سرویس خواب 2 نفره ، رختخواب اضافه ، رختشور خانه و سایر امکانات رفاهی اشاره کرد . آشپزخانه</span></p><p><span style="font-size: small;">اپن مجهز به ظروف کامل آشپزخانه، کابینت های لوکس، هود آشپزخانه، نورپردازی عالی و محیط تمیز جهت پخت و</span></p><p><span style="font-size: small;">پز می باشد کلیه واحدها در مرکز شهر و مناطق لوکس با دسترسی آسان به مناطق تاریخی ، گردشگری ، مذهبی</span></p><p><span style="font-size: small;">و تفریحی میباشد. برخی تصاویر واحد های مختلف را <a href="http://shirazmoblelux.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2" rel="nofollow">در اینجا</a> ببینید جهت اطلاع از <strong>قیمت منزل مبله شیراز</strong> می</span></p><p><span style="font-size: small;">توانید با ما تماس حاصل فرمایید :</span></p><p><span style="font-size: small;"> 09178076560</span><br /><span style="font-size: small;"> 09034027744</span></p><p><span style="font-size: small;"> آدرس :میدان گلستان به سمت بلوار هفت تنان</span><span style="font-size: small;"><br /></span></p><p><span style="font-size: small;">روبروی هایپر مارکت کورش،هتل آپارتمان رنگین کمان</span></p> </div> </div> </div> </div> </div>

اجاره منزل مبله در شیراز <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از گذشته تا کنون تنها برخی شهرهای بزرگ مانند اصفهان ، تبریز، شیراز، مشهد و … که در تاریخ ایران نقش مهمی داشته اند ، در صنعت گردشگری شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته اند. در سال های اخیر این موضوع مورد توجه حامیان این صنعت قرار گرفته و به معرفی مناطق گردشگری و آثار طبیعی و تاریخی مختلف در دیگر استان های کشورمان پرداخته اند، استان ها و مناطقی از آن ها که دارای تمدنی دیرینه و فرهنگی بسیار غنی اما ناشناخته می باشند.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با این حال نمی توان از تمدن و فرهنگ اصیل شهرهای بزرگ هم گذشت ، شهری مثل شیراز با تمدن بسیار کهن و فرهنگ و اصالتی از جنس کوروش و حافظ و سعدی  از چنان جایگاه والایی برخوردار است که همچنان و تا سالیان سال، به همراه شهرهایی چون اصفهان و تبریز بیشترین حجم گردشگر را در کشور به خود اختصاص خواهد داد.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="منزل مبله در شیراز" src="http://shirazmoblelux.com/wp-content/uploads/2015/10/1-4.jpg" alt="منزل مبله شیراز / اجاره منزل مبله در شیراز" data-mce-src="http://shirazmoblelux.com/wp-content/uploads/2015/10/1-4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" height="300" /></span></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #0000ff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>منظور از منزل مبله چیست؟</strong></span></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منظور از از <a href="http://shirazmoblelux.com/" data-mce-href="http://shirazmoblelux.com/"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);" data-mce-style="color: #800080;">اجاره منزل مبله در شیراز</span></strong></a>، اجاره واحدی آپارتمانی با کلیه وسایل لازم اعم از وسایل آشپزی، Wifi، تلویزیون، مبلمان و سایر وسایل لازم دقیقا مشابه یک خانه در شیراز است. شما می توانید برای مدت مدنظر خود صاحب یک خانه با تمام وسایل در بهترین مناطق شیراز شوید.</span></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;">چرا منزل مبله در شیراز:</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چند سالی هست که مردم برای انجام اموری که در شهرهاو یا کشور خودشان این امکان را ندارن مثلا برای انجام کارهایی مانند درمان  و امور پزشکی امور ادرای و یا زیارت ...به کلان شهر هایی مانند تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، سفر کنند و با توجه به بالا بودن هزینه ی هتل ها و اقامت گاه ها و کمبود مسافرخانه ها از آپارتمان مبله و اجاره ی کوتاه مدت آپارتمان مبله  رو بیاورند.</span><br /><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در کلان شهرهایی مثل شیراز اگر مسافری قصد اقامت چند روزه داشته باشد، چندین گزینه بیشتر ندارد.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اولین گزینه منزل دوستان و آشنایان است.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دومین گزینه هتل و یا مسافرخانه است که بیشتر از هتل برای اقامت استفاده می شود.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و اما گزینه ای که به تازگی میتوان بهش فکر کرد یک سوئیت یا یک <span style="color: rgb(128, 0, 128);" data-mce-style="color: #800080;">منزل مبله در شیراز</span> است. امروز بسیاری از مالکان آپارتمان ها و منزل مبله شیراز هم به این امر توجه بسیاری دارند که مسافر در طول اقامت در <span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;"><a href="http://shirazmoblelux.com/" data-mce-href="http://shirazmoblelux.com/"><span style="color: rgb(0, 128, 0);" data-mce-style="color: #008000;"><strong>منزل مبله شیراز</strong></span></a></span> دارای امنیت کامل باشد.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;">مهم ترین خصوصیت مجموعه هتل آپارتمان رنگین کمان چیست؟</span></strong></span></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="منزل مبله در شیراز" src="http://images.persianblog.ir/939491_5yPBCHVl.jpg" alt="منزل مبله شیراز / اجاره منزل مبله در شیراز" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/939491_5yPBCHVl.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="450" height="253" /><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مهمترین مسأله در اجاره منزل مبله در شیراز بهداشت و نظافت منزل می باشد:</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منزل مبله ای که اجاره می کنید باید کاملا نظافت شده باشد سرویس بهداشتی و حمام حتما ضدعفونی شده باشند که البته این امر بستگی به مالک آپارتمان دارد که تا چه میزان با این مسائل آشنایی داشته باشد. <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;">مجموعه هتل آپارتمان رنگین کمان</span></strong> این نکته را با کمال اطمینان در نظر دارد.</span></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="منزل مبله در شیراز" src="http://uupload.ir/files/c7u5_photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۷_۱۴-۲۵-۳۷.jpg" alt="منزل مبله شیراز / اجاره منزل مبله در شیراز" data-mce-src="http://uupload.ir/files/c7u5_photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۷_۱۴-۲۵-۳۷.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" height="300" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #008000; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>هتل آپارتمان رنگین کمان شیراز</strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://shirazmoblelux.com/" data-mce-href="http://shirazmoblelux.com/"><span style="font-size: medium; color: rgb(128, 0, 128);" data-mce-style="font-size: medium; color: #800080;"><strong>shirazmoblelux.com</strong></span></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; color: #0000ff; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اجاره منزل مبله در شیراز</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; color: #008000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شماره تماس:</span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; color: #800080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">09034027744</span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; color: #800080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">09178076560</span></strong></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; color: #800080; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></strong></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309911884/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B7.jpg" width="448" height="335" /></div> </div></div>